Styrelsen för 2022 består av följande personer:

  • Ordförande: Jeanette Clayton
  • Sekreterare: Robert Hallberg (och webmaster)
  • Kassör: Christopher Webster
  • Övriga ledamöter:  Brigitte Imhoof (ledamot), Daniel Enochsson (landsortsrepresentant), Niklas Mossberg, (landsortsrepresentant).

Styrelsen nås med e-post: styrelsen(at)vdgf.se