Välkommen till Viola da Gambaföreningen.


Viola da gamba-föreningen är en förening som har som mål att skapa och vidmakthålla ett nätverk för intresserade av instrumentet viola da gamba och dess musik. Föreningen vill bl.a. hjälpa till med att organisera spelträffar, ordna kurser, främja nykompositioner, informera om kurser och konserter samt fungera som ett allmänt forum för gambafrågor. Sveriges och Nordens enda förening för alla som är intresserade av instrumentet viola da gamba. Matrikeln upptar medlemmar från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bland dessa finns amatörer och professionella, tillverkare av instrument och stråkar och de som bara älskar instrumentets klang. Alla är hjärtligt välkomna! Funderat på att gå med?? Läs vidare HÄR!


Föreningens årsmöte

Föreningens samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte KL 18:00 LÖRDAGEN DEN 11:e MAJ, med möjlighet till consortspel från kl 14:00 samt en stund även efter mötet.

Årsmöte äger rum hos Lennart Hahn i Göteborg – finns beskrivet i senaste Gamba-bladet (nr. 16), utskickat 7/4 eller så välkomnas medlemmar att närvara på mötet genom Skype, på Skype-adress: vdgf.se

Dagordning fins presenterad i Gamba-bladet nr 16 och underlag såsom årsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse skickas ut före mötet eller delas ut på plats.


Årets första spelhelg i Stockholm

Fredagen den 1-söndagen 3 mars var det så dags för årets första spelhelg. Genom tillmötesgående från Jeanettes arbetsplats, Viktor Rydbergs skola, kunde vi förlägga helgen till skolans fina lokaler. I vanlig ordning blev det ett intensivt musicerande i olika consort-grupperingar, allt ifrån 3 spelare till 6/7 stycken – även en broken-consort-grupp fick vi ihop.

Vi håller på att samla ihop lite röster om helgen och HÄR hittar du ett litet fotogalleri.


Under ”Senaste Föreningsnytt” finns våra medlemsutskick samlade.


Vilken härlig SPELHELG vi hade i augusti 2018 !

Vi kunde glädjande konstatera att intresset för spelhelgen, 10-12 augusti, hos Hanna Thiel i Höör, blev väldigt stort.  Tyvärr, tyvärr fick vi säga nej till några vilket ju aldrig är roligt.

Tack alla, och naturligtvis speciellt till Hanna och också Allan, som gjorde ett stort arbete både i köket och som coach. Det var ju fantastiskt att ha en så fin professionell gambist som Hanna, som delade med sig av sina gedigna kunskaper till oss alla sugna gambister på alla nivåer!

Se foton HÄR.