Välkommen till Viola da gamba-föreningen

Läs på denna sida


Vår förening

VdGF är en förening som har som mål att skapa och vidmakthålla ett nätverk för intresserade av instrumentet viola da gamba och dess musik. Föreningen vill bl.a. hjälpa till med att organisera spelträffar, ordna kurser, främja nykompositioner, informera om kurser och konserter samt fungera som ett allmänt forum för gambafrågor. Sveriges och Nordens enda förening för alla som är intresserade av instrumentet viola da gamba. Matrikeln upptar medlemmar från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bland dessa finns amatörer och professionella, tillverkare av instrument och stråkar och de som bara älskar instrumentets klang. Alla är hjärtligt välkomna!

Funderat på att gå med?? Läs vidare HÄR!


ÅRSMÖTE

Årsmötet hålls i år i Västerås i samband med våra Rudbeckianska Gambadagar. Ansökningstiden för att delta vid speldagarna passerade 15:e april, men hör gärna av dig till styrelsen om du eller någon du känner ändå vill vara med, kanske bara någon dag, kanske även med ett annat instrument eller sång. Vi vill ju göra dessa gambadagar till en gambafrossa, och ämnar sprida gamba-intresset till så många som möjligt! Vill du komma bara till årsmötet, och träffa ett flertal medlemmar, så går även detta förstås bra. Bäst av allt är att kunna direkt efter årsmötet gå över till Västerås Domkyrka för att höra Peter Wendlands solo gambakonsert Touch Me Lightly. 

Du är härmed inbjuden till att delta vid Viola da Gambaföreningens årsmöte lördag 20:e maj 2023 kl 16:15, på Rudbeckianska Gymnasiet, Västerås, ELLER genom digitalt deltagande online genom en länk som skickas ut innan.

DAGORDNING

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Fastställande av röstlängd samt val av två justeringspersoner
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Styrelsens årsberättelse och kassörens rapport
 5. Revisionsberättelse 
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av årsavgift
 8. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt firmatecknare
 9. Val av revisor och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Information om vidare planer för 2023
 12. Information från ordförande gällande nästa år
 13. Mötets avslutande

Underlag såsom årsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse skickas ut före och/eller under mötet.

VÄLKOMNA ALLA, TILL ÅRSMÖTET OCH, OM MÖJLIGT, TILL KONSERT EFTERÅT!


Gambalektion för Peter Wendland

Peter Wendland kommer att vara tillgänglig i Stockholm för privatlektioner tis 16:e maj, ons 17:e maj och mån 22:a maj. Han undervisar på engelska eller hans modersmål tyska (Peter bor sedan många år i London). Är du någonstans runt nybörjarnivå är det väldigt bra att få klok och erfaren handledning för att bättre komma igång. Är du på avancerad nivå får du finkänsliga tips om att förhöja nivån. Alla nivåer däremellan kan på samma sätt få ett lyft och ny inspiration för gambaspelet. Även consortgrupper kan t ex ta en lektion tillsammans och arbeta med sin sammusicering som grupp. Kostnad per timme: 55€ (i dagens läge blir detta c:a 630 kr).

Vill du boka en lektion med Peter kan du mejla tillbaks till mig dina tidpunktspreferenser. Sedan kan jag sätta dig i kontakt med Peter för ev kommunikation i förväg om innehåll för lektionen m m. 

Alla som är med på Rudbeckianska Gambadagarna i Västerås får ändå gruppcoachning av Peter, och det kommer att finnas vissa möjligheter att boka privatlektioner med honom under dessa dagar. Men för er som inte kan vara med i Västerås och är i Stockholmstrakten runt 16-22 maj kan detta vara ett fint tillfälle. Även om du ska med till Västerås men vill ha privatlektion före/efter så är du välkommen.

SENASTE NYTT!!

om våra Rudbeckianska Gambadagar i Västerås

18 – 21 maj 2023

Markus Junby och Katarina Schoerner Carr kommer att ge, för allmänheten, föreställningen ”Speglingar” i den vackra Rudbeckianska Aulan, kl 18:00 torsdag den 18:e maj.

För anmälda till speldagarna ingår inträdet.

I våra olika försök att söka stöd för att kunna erbjuda denna föreställning har vi uppmuntrats att i första hand söka medel genom ett insamlingsprojekt. Detta har vi aldrig gjort tidigare, men ni kan se vårt första trevande försök HÄR – (öppnas i nytt fönster).

Ni som inte kan vara med oss i maj kanske ändå kan tänka er stötta projektet?

Om du fortfarande funderar på att vara med oss har du fram till 15:e april att fylla i och skicka anmälan – vilket du gör HÄR – öppnas i ny flik. Du har fram till 30:e april att betala avgiften – se info i det färgade avsnittet nedan. Är du intresserad av att delta bara någon dag eller så, kan du kontakta ordföranden även efter 15:e april för diskussion om när/hur/kostnad m m.

Alla som vill delta (t ex med andra instrument eller sång) bara någon dag/halvdag/något pass ska kontakta styrelsen [styrelse(a)vdgf.se] för att komma överens om tider/grupper, avgift m m, (m a o är detta möjligt inte bara till de annonserade frispelspassen). Till de fria speltiderna på kvällarna kan dessa besökare komma överens med vem som helst bland deltagarna, och vara med oss utan kostnad.


Här är ett utdrag av medlemsutskicket – läs hela under Föreningsnytt, HÄR

Ordförande har ordet:

Med speldagarna är vi med och firar att det i år är exakt 400 år sedan Sveriges första gymnasieskola grundades av Johannes Rudbeckius i Västerås, nämligen Rudbeckianska Gymnasiet. Detta firas med en mängd olika kulturella evenemang i Västerås, och då är vi i VdGF med! Det finns bevis på att det i de  Rudbeckianska lokalerna spelades gambor på 1600-talet, och vi får nu vara med och uppleva detta på vårt sätt. Det kommer snart att finnas texter att läsa om bakgrundshistoriken m m här på vår hemsida, under Konsert/kurser, som du hittar HÄR.

Under fyra dagar — 18-21 maj — förfogar vi över ett fint musikrum, fyra klassrum, och den vackra, historiska aulan. Vi har fått ovärderlig hjälp av VdGF-medlemmen Lars Erikols i Västerås. Han har varit mycket aktiv i att bl a ordna fina lokaler åt oss i Rudbeckianska samt även säkrat parkeringsplatser åt oss alldeles intill.

För att anmäla dig till våra Rudbeckianska Gambadagar 18-21 maj, gör du så här:

Betala in till föreningens Plusgiro-­konto 623 90 77-8 deltagarpriset 800 kr för alla fyra dagarna, eller 250 kr per dag för kortare närvaro. Dela upp betalningen på ett par omgångar om du vill, men skriv tydligt vad inbetalningen avser. Om du har möjlighet rekommenderas att samtidigt betala din medlemsavgift på 200 kr för 2023. Skriv på inbetalningen exakt vad ni betalar för. (För utomstående/icke-medlemmar gäller de priser som anges ovan.)

Fyll i ett formulär, som du hittar HÄR (öppnas i en ny flik), med uppgifter om när ni vill delta och med vilka instrument mm.
Boka din resa och dina övernattningar i god tid.

Skriv till oss via styrelsen(a)vdgf.se om ni vill ha tips/hjälp gällande ansökan om resebidrag (göras senast 17 mars), samåkning eller andra praktiska frågor, eller om ni har önskemål gällande detaljplaneringen.


Musiktips

Här vill vi gärna få in lite tips på intressant musik, från alla er, som besöker vår hemsida.

Vi kan tipsa om ett förlag som har en hel del musik för gambor, i olika konstellationer. Det finns några rätt udda arrangemang av bl.a. musik av A. Bruckner, men deras hemsida är väl värd ett besök. Du når den här: Edition Walhall (öppnas i ny flik)