Lite tips om konserter och kurser.

Här kan du läsa om föreningens egna spelhelger, men vi gör också gärna reklam för andra konserter och kurser.

För detta behöver vi hjälp av föreningens medlemmar och naturligtvis andra musikintresserade.


Konsert


Rudbeckianska Gambadagar i Västerås
18-21 maj

Inför Gambaföreningens spelhelg i Västerås den 18-21 maj har följande information sammanställts. Författare: Lars Erikols.

Intill varandra i centrum av Västerås ligger Domkyrkan, Rudbeckianska Gymnasiet och Västerås Stadsbibliotek vilket även innehåller biblioteket för Västerås Stift. De tre verksamheterna är i tät symbios med varandra och genomsyrar vår violadagambaträff i Västerås. Gymnasiet firar 400-årsjubileum i år och vad kan då vara lämpligare än att ha en gambaspelhelg i Västerås och då på skolan.  För foton och mer info kan Du söka på nätet.

Johannes Rudbeckius föddes 1581 i Ormesta nära Örebro. Han dog 1646 och begravdes i Västerås Domkyrka. Rudbeckius gick i skola i Örebro, Strängnäs och Uppsala, och 1601 reste han till Wittenberg, där han två år senare(1603) blev magister. Hans anseende var redan då så stort att han fick anbud från både Wittenberg och Würzburg om att bli professor. Han föredrog dock att återvända till Sverige, där han år 1604, ännu inte fyllda tjugofyra år, blev professor i matematik vid Uppsala universitet. 1607 återvände han till Tyskland där han studerade teologi. Två år senare var han tillbaka i Sverige igen och 1610 blev han professor i hebreiska. Denna professur bytte han emellertid följande året mot att bli professor i teologi istället.

Tillsammans med Johannes Bothvidi och Johannes Lenæus fick han i uppdrag att utarbeta en ny översättning av bibeln, som kom att kallas Gustav II Adolfs bibel. Arbetet sköttes nästan helt ensamt av honom och 1618 kunde den tryckas. 1617 när kungen kröntes, hedrades Rudbeckius med teologidoktorsgraden. Trettioåtta år gammal (1619) blev han så biskop i Västerås stift. Domkyrkan där var nästan helt förfallen, men han renoverade den och byggde till skolhuset, ordnade med en botanisk trädgård, startade tryckeri och såg till att fattigvård och husförhörsböcker infördes i församlingen. Tre år senare, år 1623, grundade han ett gymnasium i Västerås. 

Johannes står gigantisk staty utanför Västerås Domkyrka. Läs mer om Rudbeckius på Wikipedia!

Rudbeckianska Gymnasiet grundades alltså av biskop Johannes Rudbeckius den äldre år 1623. Skolan blev därmed sveriges första gymnasium, Rudbeckianska Gymnasiet, ligger centralt intill Domkyrkan i Västerås. Här lever nya och gamla traditioner sida vid sida med moderna undervisningsmetoder. 

Idag går det 1 300 elever på skolan och vi är cirka 130 medarbetare. Av dessa arbetar cirka 100 personer som lärare. Skolan erbjuder fem gymnasieutbildningar: Barn- och fritidsprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Västerås stiftsbibliotek är över 700 år. Här nere i klimatanpassade magasin under jord i Västerås huvudbibliotekslokaler bevaras minnen från hela Västmanland och hela Europa.  Här finns dagböcker, kartor och koraler; 70 hyllmeter handskrifter, 45 000 böcker, 11 000 porträtt och 30 000 småtryck.Vissa böcker har inte öppnats på hundra år eller mer, andra gör gästframträdanden under studiebesök.

Raritetskabinettet är en liten permanent utställningsyta för stiftsbiblioteket. Här visas utvalda föremål från samlingarna och innehållet byts ut ungefär två gånger per termin. Raritetskabinettet finns på plan 2 på Fackbiblioteket, Västerås Stadsbibliotek.  Under spelhelgen planerar vi få göra ett studiebesök. Få se om vi lyckas.  Många är ju lediga under Kristihimmelfärdshelgen.

Om Västerås Domkyrka. Sedan omkring år 1100 har det funnits en domkyrka i Västerås, eller Västra Aros som staden då hette. Den första domkyrkan byggdes i gråsten. 1244 anlades ett dominikanerkloster, där Västerås Stadshus ligger idag, och vid samma tid började man att bygga ut domkyrkan med tegel. Den äldsta, västra delen återinvigdes den 16 augusti, enligt traditionen år 1271. På 1300- och 1400-talen byggdes kyrkan ut i alla väderstreck och fick sin nuvarande storlek 1517, 93 meter lång. Tornet är över hundra meter högt. Läs mer om Domen på nätet!

Västerås domkyrka har tre stjärnor i Guide Michelin och anses därför av guiden vara värd en egen resa. Sammanlagt kommer runt 200 000 besökare hit varje år, vilket gör Västerås domkyrka till ett av Västmanlands absolut största besöksmål. 

Välkomna till Västerås!

Lars Erikols