Här har vi planer på att skapa en specifik medlemssida – med inloggning – som bara betalande medlemmar kan nå.

Vårt medlemsforum har vi tyvärr blivit tvungna att stänga pga upprepade försök till intrång genom diverse inloggningsförsök. Osäkert när vi öppnar sidan igen.