Vi stänger ner vårt forum temporärt då vi märkt otillbörliga försök att registrera sig.