Årsmötet och lite mer

Gamba-bladet – medlemsblad för alla i VdGF

Hej Kära VdGF-medlemmar !
Innehåll i detta Gambablad

VÅRHÄLSNING

Hej Kära Medlemmar i Viola da Gamba-Föreningen!

Detta blir ett kort Gambablad, vars främsta uppgift är att kalla er alla till årsmötet 2021, som kommer att ske online genom Zoom. Se detaljerna nedan.

Kassören Christopher jobbar nu igenom olika uppdateringar av medlemslistan, och snart kommer ni att få tillgång (skyddad med lösenord) till medlemsmatrikeln.

Vi har nyligen upptäckt några små felaktigheter i sändlistorna för våra Gambablad och för alla vanliga mejl som skickas ut då och då. Vi hoppas att alla listor är rättade nu. Om du läser detta, men tycker inte du fått något av oss på ett tag, kan du gärna höra av dig, så försöker vi identifiera information du kan ha missat och se till att du får allt. Har du missat något Gambablad så kan du alltid hitta de senaste 6-7 stycken på hemsidan (vdgf.se) under fliken ”Föreningen / Senaste Föreningsnytt”. Om vi har missat att hålla dig informerad vill vi givetvis kompensera dig på något sätt!


Potentiell ny medlem som vill hyra en basgamba

Vi har nyligen kontaktats av en kontrabasist som är mycket sugen på att testa att spela basgamba. För att kunna testa lite innan han börjar lägga ut på att köpa, vill han mycket gärna hitta någon som kan hyra ut en basgamba till honom ett tag. Han bor i Stockholm, men kan ta sig till andra ställen om det finns en gamba någonstans som han kan hyra.
Har du möjlighet att hjälpa en ny gambist på traven och hyra ut en bas till honom så kan du kontakta honom per mejl: Mauritz@agnasbros.com.

JAMULUS FORTSÄTTER ATT BJUDA PÅ FINA SPELSTUNDER!

Som vi har skrivit om tidigare så finns det nu några grupper som spelar mer eller mindre regelbundet på Jamulus. Varje gång en ny gambist ansluter sig så får vi höra om dennes förvåning om hur bra det blir — över förväntan! Och tekniken blir bättre och bättre, samtidigt som användarna växer i antal. Hör av dig om du är nyfiken och behöver hjälp att komma igång. Du kanske hinner vara med på nästa Lachrimae Jamulae på lördag 24:e april (se info på hemsidan).


Årsmötet 2021

I förra Gambabladet nr 24, 21 mars, ingick en förhandsnotis om att föreningens årsmötesdatum snart skulle bestämmas. Medlemmar inbjöds till att senast 10:e april inkomma med förslag om punkter att hantera. Nu är det dags att kalla till årsmötet. Det blir ett onlinemöte på Zoom, och vi startar relativt tidigt på dagen. Därmed finns det gott om tid efteråt till att gotta sig utomhus, eller kanske gotta sig med spel inomhus. Vi samlar så många som möjligt efter mötet för lite gruppspel på Jamulus. Hör av dig gärna i förväg för att testa systemet med oss, så vi kan komma igång och spela direkt efter mötet.


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Föreningens samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte online (uppkopplingsdetaljer kommer innan) KL 10:30 LÖRDAGEN DEN 22:a MAJ. Styrelsen kommer att ordna lite Jamulus samspel i samband med mötet för de som är intresserade. Kanske börjar det även finnas några spelkamrater som är färdigvaccinerade och kan sitta tillsammans i ett rum och spela ….? Hur som helst är ALLA VÄLKOMNA på mötet vare sig ni är ensamma hemma eller har möjlighet att sitta tillsammans med annan gambist. 

PLATS: Länk till Zoom-mötet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar några dagar i förväg. 

Får man problem med att komma in på mötet kan man ringa till någon styrelsemedlem för hjälp, eller för att helt enkelt lyssna med per telefon. Ring då förslagsvis till Christopher på 0702 975737 eller till Jeanette på 0708 401944.

DAGORDNING

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringspersoner
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Styrelsens årsberättelse
 • Revisorernas årsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av årsavgift
 • Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt firmatecknare
 • Val av revisor och revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Övrig fråga om fortsatt finansiering av Jamulus-servrar
 • Mötets avslutande

Underlag såsom årsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse skickas ut före och/eller under mötet.

VÄLKOMNA ALLA, TILL ÅRSMÖTET OCH, OM MÖJLIGT, TILL GEMYTLIGT SPEL!


Gambor till salu

Söker du eller någon du känner en gamba att köpa? Glöm inte ”Torget” här på vår hemsida. Där finns just nu en 6-strängad bas och en tenor till salu.

Till sist

Det var lite ont om bilder i detta blad. Därför kommer här istället ett par YouTube förslag på sådant som man kanske inte så lätt hittar själv.

Först en inspelning från långt innan vår värld blev så allmänt digitaliserad som den är idag. Minns ni förra millennium? Detta spelades in 1998 (och blev YouTube klipp 2009). Två medlemmar i vår förening medverkar här, plus var sin make: Keren Bruce Westerlund + Urban, och Åsa Unander-Scharin + Carl. Se, hör och häpna!

… och

Sedan ett par svårhittade klipp där vår medlem och lärare till några av oss Peter Wendland medverkar. Först en inspelning (klicka för att köpa) med Rose Consort of Viols från 2003, som som någon lagt upp på YouTube (klicka för att höra, öppnas i ny flik) i 2020 (hoppas inte olagligt, och om olagligt, att någon snart hittar och tar bort!)

Sedan hittade vår medlem Marina dessa visserligen amatörinspelningar, men dock kul att kolla på (inte så bra ljud), där Peter som lärare på en kurs deltog i en lunchkonsert i London 2017, i första klipp som blockflöjtist, och i andra på gamba som basso continuo (båda klippen öppnas i ny flik).

Varma och friska hälsningar till alla från styrelsen genom ordförande Jeanette