Vi har fått detta tips om denna intressanta kurs i tidig musik som vi gärna vill göra reklam för.

Det är Föreningen QiHu Kultur i Huaröd genom Marit och Per Sandklef som återigen bjuder in till en numera väletablerad och populär tidigmusik-kurs, där fokus i år blir kammarmusiken. Man vänder sig till redan existerande kammarmusikgrupper, som önskar förkovra sig inom tidstypiskt musicerande, samt till enskilda musiker som vill knyta nya kontakter och kanske hitta spelkamrater för framtiden. Alla är välkomna: stråkar som blåsare, amatörer som professionella.

Ciceroner genom musikens vindlingar är följande lärare: Hannah Tibell barockviolin, Emelie Roos blockflöjter, Olof Larsson viola da gamba, violone och barockcello samt Eva Meyer Hagberg, cembalo – musiker med stor kompetens inom området och lång erfarenhet av alla typer av sammusicerande, inom grupper som Drottningholms Barockensemble, Höör Barock, Concerto Copenhagen m fl..

Kursen följer omedelbart efter FFTM:s speldagar i Kivik, i gott samarbete med föreningen, så ta chansen till en fullödig kursvecka i den tidiga musikens tecken, och att samtidigt uppleva det bästa av Skånes natur: havet vid Kivik och de vackra bokskogarna på Linderödsåsens sluttningar.

De kursdeltagare som önskar kan få möjlighet till ytterligare kursfördjupning genom att anmäla sig till projekt Juloratoriet – ett samarbetsprojekt där amatörmusiker och amatörsångare, ledda av en stomme av professionella i varje stämma, tillsammans studerar in och framför Bachs Juloratorium del 1–3. Konserterna är tänkta att spelas i några små kyrkor i trakterna runt Huaröd, troligen till juletid 2022 (eller kanske redan 2021, om pandemiläget verkligen ljusnar…).

Ekonomi – resa

Kostnad: 3.200 kronor
– för medlemmar i FFTM och studenter 2.900, inklusive mat och inkvartering – dels i byn, dels på B&B i angränsande byar.

Kursplats Klubbhuset i Huaröd, Karlins väg 20, mitt emot Huaröds Lanthandel

Resa: Flygplats Kristianstad Österlen Airport (BRA) – Tågdestination: Kristianstad Centralstation

Anmälan per mail till: maritbergmansandklef@hotmail.com, senast 14 juni 2021. Förutom kontaktuppgifter och något litet om musikalisk bakgrund, ange också eventuella livsmedels- och andra allergier.

Kursavgiften inbetalas i samband med anmälan senast 14 juni 2021 på bangiro 5348-2956.

Glöm ej att ange ”Tidigmusik-kurs” och namn i samband med inbetalning. Begränsat antal platser. Frågor besvaras av Marit Bergman Sandklef, 070-7382197 (eller mail) och Per Sandklef, 070-4401904.

Vi håller oss givetvis löpande informerade om pandemiläget, planerar för anpassning och hoppas på en fin sommar! Mycket varmt välkomna!

hälsar Föreningen QiHu Kultur i Huaröd genom Marit och Per Sandklef