Föreningen har haft årsmöte och styrelsen omvaldes.

Styrelsen för 2019 består av följande personer:

Ordförande: Jeanette Clayton

Kassör: Christopher Webster

Sekreterare: Brigitte Imhoof

Ordinarie ledamöter:  

Robert Hallberg (även webbmaster)

Allan Fagerlund (landsortsrepresentant)

Daniel Enochsson (landsortsrepresentant)

Styrelsen nås med e-post: styrelsen(at)vdgf.se