Styrelsen för 2016 består av följande personer:

Ordförande: Jeanette Clayton

vice ordf.: Sören Törnkvist

Kassör: Christopher Webster

Sekreterare: Brigitte Imhoof

Ledamöter:  Daniel Enochsson, Allan Fagerlund

Suppleanter: Åsa Unander Scharin, Robert Hallberg (också webmaster)

Styrelsen nås med e-post: styrelsen(at)vdgf.se