Beslöts vid senaste årsmötet att styrelsen ska bestå av ordförande samt minst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter, varav två ska ha särskilt ansvar för medlemmar som ej bor i storstadsområden – här betecknad som landsortsrepresentant.

Styrelsen för 2018 består av följande personer:

Ordförande: Jeanette Clayton

Kassör: Christopher Webster

Sekreterare: Brigitte Imhoof

Ordinarie ledamöter:  

Robert Hallberg (även webbmaster)

Allan Fagerlund (landsortsrepresentant)

Daniel Enochsson (landsortsrepresentant)

Styrelsen nås med e-post: styrelsen(at)vdgf.se