Styrelsen för 2020 består av följande personer:

  • Ordförande: Jeanette Clayton
  • Sekreterare: Brigitte Imhoof
  • Kassör: Christopher Webster
  • Övriga ledamöter:  Robert Hallberg (webmaster), Daniel Enochsson (landsortsrepresentant), Niklas Mossberg, (landsortsrepresentant).

Styrelsen nås med e-post: styrelsen(at)vdgf.se