Här hittar du länkar till, som vi tycker, intressanta hemsidor. Saknar du något skicka oss en rad. (alla öppnas i ny flik)

Kurser mm

Festivaler

Sidor för tidig musik

Viola da gambaföreningar

Enskilda gambisters hemsidor

Ensembler med viola da gamba

Gambabyggare

Stråkmakare

Strängmakare

Cases

Gratis noter för viola da gamba

Gambarepertoar

Webadresser musikförlag med gambamusik

Nutida tonsättare för viola da gamba

Diverse

  • Lambertsmit – kan läsa om ”Towards a different, possibly more historical view of Bachs’ Violoncello”