Två långvariga medlemmar har utsetts till hedersmedlemmar i vår förening. Dessa två är Jan Crafoord och Kerstin Benner.

Jan Crafoord

För hans pionjärinsatser för gambaspelet i Sverige. Jan var den förste svenske gamba-eleven hos August Wenzinger vid Scola Cantorum i Basel. Hemkommen år 1958 städslades han av dåvarande domkyrkoorganisten Henry Weman i Uppsala för att starta en gamba-ensemble. Verksamheten samlade under åren cirka 20 gambister, ur vilka en stadig ensemble utkristalliserade sig, som fick namnet Uppsala Gamba-kvartett. Under tiden 1959 till 1972 spelade denna vid offentliga framträdanden totalt 223 gambastycken.

Jan Crafoord (diskantgamba) – Sören Törnkvist (tenorgamba) – Gun Fridell (tenorgamba) och Gösta Johnsen (basgamba)

HÄR finns mer att läsa om denna pionjärensemble. Författad av Sören Törnkvist, en av medlemmarna.


Kerstin Benner

För långvarigt engagemang och inspiration till många nya gambister. Kerstin var bland annat under många år ledare för consort-gruppen Hexachord, som i dag är ABF-husets äldsta studiecirkel. Gruppen, som fortfarande har spelträff varje lördag på ABF-huset i Stockholm, har bland annat fungerat som generös och välkomnande grogrund för nya gambister.

Några Hexachord medlemmar spelar tillsammans med Kerstin Benner en vecka efter hennes 90-årsdag. Från vänster: Kerstin Jonsson och Brigitte Imhoof (bas), Jens Cavallin (fiddla), Kerstin Benner (tenor), Jeanette Clayton (tenor), Christopher Webster (diskant).

Vid 91-års ålder gick Kerstin ur tiden söndagen 18:e mars 2018 ”mycket lugnt och stilla efter ett par dagars sjukdom”.