Välkommen som medlem i föreningen.

För att bli medlem gör så här: betala medlemsavgiften, 200 kronor per år, på vårt PG-konto 623 90 77­-8 – med meddelande om namn, adress, mejladress och mobilnummer, samt om man vill, info om vilka gambor man spelar och på vilken ungefärlig nivå: professionell eller som amatör nybörjare/ mellan/ avancerad.

När vi fått in dina pengar är du medlem och får

  • Tillgång till föreningens nyhetsbrev.
  • Tillgång till medlemsmatrikel.
  • Möjlighet att annonsera på hemsidan.
  • Tillgång till VdGFs noter vid spelträffar.
  • Möjlighet till visst ekonomiskt stöd i samband med föreningsevenemang
  • Information om events, samspelsträffar, mm

Som medlem kan ditt namn och foto på dig komma publiceras på VDGF:s hemsida samt i föreningens nyhetsbrev.