Gamba-bladet nr. 4 – medlemsblad för alla i VdGF

Hej Kära VdGF

Med detta årets sista Gamba-blad vill vi i styrelsen först och främst önska alla en riktigt god jul!

Vi vill även påminna om möjligheten att anmäla sig till vår spelhelg i Stockholm 7-8 januari 2017. Anmälningstiden sträcker sig ända till onsdag 28:e december, så det finns ännu lite tid att fundera. Läs om helgen här på vår hemsida, och anmäl dig för hela eller någon del av helgen genom att fylla i formuläret här eller skriva till styrelsen@vdgf.se med dina önskemål och uppgifter. Välkomna!

Detaljerad information kommer att skickas ut till alla anmälda i början på januari.

Som slut på årets verksamhet kan vi med glädje annonsera att två långvariga medlemmar har utsetts till hedersmedlemmar i vår förening. Dessa två är Jan Crafoord och Kerstin Benner.

Jan Crafoord hedersledamot – För hans pionjärinsatser för gambaspelet i Sverige

Jan var den förste svenske gamba-eleven hos August Wenzinger vid Scola Cantorum i Basel. Hemkommen år 1958 städslades han av dåvarande domkyrkoorganisten Henry Weman i Uppsala för att starta en gamba-ensemble. Verksamheten samlade under åren cirka 20 gambister, ur vilka en stadig ensemble utkristalliserade sig. Under tiden 1958 till 1972 spelade denna vid offentliga framträdanden totalt 223 gambastycken. En längre text om denna verksamhet kommer snart att vara tillgänglig på hemsidan

Kerstin Benner hedersledamot – För långvarigt engagemang och inspiration till många nya gambister.

 

Kerstin har bland annat under många år varit ledare för consort-gruppen Hexachord, som i dag är ABF-husets äldsta studiecirkel. Gruppen, som har spelträff varje lördag på ABF-huset i Stockholm, har bland annat fungerat som generös och välkomnande grogrund för nya gambister.

 

 

 

 

 

 

 

En vecka efter hennes 90-årsdag i oktober 2016 fick Kerstin besök av några gamla spelkamrater från Hexachord. Hon var vid god vigör, och spelade tillsammans med dem några Holborn stycken.

Några Hexachord medlemmar spelar tillsammans med Kerstin Benner en vecka efter hennes 90-årsdag. Från vänster: Kerstin Jonsson och Brigitte Imhoof (bas), Jens Cavallin (fiddla), Kerstin Benner (tenor), Jeanette Clayton (tenor), Christopher Webster (diskant).

EN RIKTIGT GOD JUL TILL ALLA GAMBAVÄNNER ÖNSKAR STYRELSEN

genom ordförande Jeanette.